پیش بند ضد آب

پیش بند ضد آب طرح دار

  • دوام بالا در مقابل پارگی و ساییدگی

  • جلوگیری از خیس شدن و آلوده شدن لباس و بدن در هنگام شست و شو و رنگ آمیزی و...

  • قابلیت لکه گیری و شست و شوی راحت

  • طراحی و رنگ بندی گوناگون متناسب با سلیقه مصرف کننده

گالری

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات