کاور ماشین ظرف شویی

کاور ماشین ظرف شویی

  • جهت ماشین ظرف شویی

  • مقاوم در برابر نم و رطوبت و تغییر رنگ

  • استفاده از پارچه های طرح دار با کیفیت جهت دوام بالا در مقابل چروک ، ساییدگی و پارگی

گالری

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات