کاور ماشین لباسشویی

کاور ماشین لباسشویی

  • جهت ماشین لباسشویی5-7 کیلو

  • مقاوم در برابر نم و رطوبت و تغییر رنگ

  • استفاده از پارچه های طرح دار با کیفیت جهت دوام بالا در مقابل چروک ، ساییدگی و پارگی

گالری

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات