جا کفشی زیر تختی جعبه ای

  • دوام بالا در مقابل پارگی و ساییدگی

  • قابلیت جانمایی در کمد، زیر تخت و ...

  • قابلیت لکه گیری و شست و شوی راحت

  • طراحی و رنگ بندی گوناگون متناسب با سلیقه مصرف کننده

گالری

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات