جا جورابی طرحدار

جا جورابی آویزی

  • دوام بالا در مقابل پارگی و ساییدگی

  • دارای شش قسمت مجزا

  • قابلیت لکه گیری و شست و شوی راحت

  • طراحی و رنگ بندی گوناگون متناسب با سلیقه مصرف کننده

گالری

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات