جا جورابی و هندی باکس

جا جورابی جعبه ای (هندی باکس)

  • دارای 12 خانه مجزا

  • جهت جانمایی جوراب - لباس های زیر و مرتب کردن آنها

  • دوام بالا در مقابل پارگی و ساییدگی

  • قابلیت لکه گیری و شست و شوی راحت

  • طراحی و رنگ بندی گوناگون متناسب با سلیقه مصرف کننده

گالری

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

توضیحات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات